Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ


40 Χρόνια εμπειρίας

7 Φορτηγά ADR

8 Ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία

15 Επικαθήμενα φορτηγά (Τα 7 διαθέτουν ειδική άδεια ADR)


10 Μόνιμα συνεργαζόμενα φορτηγά ψυγεία

1 Συρόμενο Φορτηγό

15 Ιδιόκτητα φορτηγά (κλειστές καρότσες – κόφες)

5 Van διανομών

Με αρωγό το σύγχρονο στόλο των φορτηγών μας, στη μεταφορική Katsouris Ltd αναλαμβάνουμε την επιτυχή διεκπεραίωση ακόμα και των πιο δύσκολων και απαιτητικών μεταφορών πανελλαδικά. Οι προδιαγραφές των φορτηγών μας εναρμονίζονται με τα πρότυπα μεταφοράς ADR φορτίων. Με την πλήρη πιστοποίηση των οχημάτων μας, αλλά και με οδηγούς κατόχους διπλώματος ADR, φροντίζουμε για την αυστηρή τήρηση όλων των απαιτούμενων κανόνων ασφαλείας. Όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρουμε είναι ασφαλισμένα, ενώ εργαζόμαστε πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντί σας.